Ghid pentru obținerea certificatului de producător

Sursa foto: Shutterstock

Poate că știai, poate că nu, comercializarea produselor agroalimentare se face doar pe baza unui certificat de producător. Acesta este eliberat de primăria de care aparții și atunci când comercializezi produse fără a-l deține, poți risca amenzi uriașe. Prin urmare, dacă activezi în domeniul agricol și intenționezi să comercializezi produse, fie ele legume și fructe, ouă, lactate, pește, produse de carmangerie, produse conservate sau produse de panificație, vei avea nevoie de un astfel de certificat de producător. 

Cu siguranță în mintea ta se derulează întrebări precum „Cum obții un certificat de producător?”, „Cum scot un certificat de producător?” sau „Ce pot vinde cu certificat de producător?” și suntem aici pentru a răspunde tuturor întrebărilor tale. Drept dovadă, am alcătuit în rândurile următoare un ghid pentru obținerea certificatului de producător, în care vom detalia pe larg ce înseamnă acest certificat, care sunt actele de care ai nevoie și alte informații utile. Iată, așadar, cum se obține un certificat de producător!    

Ce este un certificat de producător?

În esență, certificatul de producător reprezintă un act doveditor al provenienței produselor agroalimentare pe care le comercializezi. Cu alte cuvinte, în baza certificatului de producător, aceste produse pot fi comercializate în piețe, târguri, oboare sau alte locuri stabilite de către consiliile locale. Certificatul de producător trebuie să cuprindă informații și date privind următoarele aspecte: 

 • temeiul legal al eliberării documentului; 
 • numele și prenumele titularului și ale membrilor din gospodăria titularului; 
 • denumirea produselor comercializate; 
 • producțiile estimate și cantitățile destinate comercializării. 

Pe baza certificatului de producător, în original sau în copie, se poate face accesul producătorilor în piață și li se va permite acestora închirierea de mese și cântare. Certificatul de producător se utilizează: 

 • pentru comercializarea produselor agroalimentare doar de către titularul certificatului de producător sau de către persoanele menționate în certificat; 
 • pentru comercializarea produselor menționate în conținutul acestuia; 
 • pentru comercializarea produselor agroalimentare numai în condițiile în care este vizat și nu dacă are viza expirată sau este suspendat. 

De cealaltă parte, certificatul de producător nu se va utiliza:

 • pentru comercializarea unor produse care, deși sunt înscrise în conținutul certificatului, depășesc cantitativ producția estimată a suprafețelor de teren deținute de proprietate și înscrise în certificat; 
 • pentru cumpărarea produselor agroalimentare în scopul revânzării acestora; 
 • pentru comercializarea produselor alimentare ce provin din import. 
Sursa foto: Shutterstock

Sursa foto: Shutterstock

Cine poate solicita un certificat de producător?  

Așa cum deja am stabilit, certificatul sau atestatul de producător este un document eliberat unei persoane fizice care desfășoară o activitate economică în sectorul agricol și care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică. Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este, de asemenea, un document utilizat de persoana fizica care deține certificat de producător, precum și de membrii ai familiei de gradul I, pentru exercitarea actului de comerț cu amănuntul pentru produsele agricole obținute în ferma sau în gospodăria proprie. 

Dacă te întrebi de către cine poate fi solicitat certificatul de producător, trebuie să știi că atât acesta, cât și carnetul de comercializare a produselor agroalimentare pot fi solicitate de către orice persoană fizică care este înscrisă în Registrul Agricol și care este producător de fructe, legume, flori sau produse de origine animală, așa cum sunt și producătorii promovați de Via Profi

Cum se obține un certificat de producător? 

În primul rând, producătorul trebuie să programeze o vizită la primărie și să solicite cele două documente, respectiv atestatul de producător și carnetul de comercializare, aceste două acte înlocuind certificatul de producător. Fiecare primărie de pe teritoriul țării noastre are obligația de a elibera aceste două documente în termen de cinci zile lucrătoare de la înregistrarea cererii depuse de producător. În situația în care cele două acte nu vor putea fi eliberate, din motive obiective, această decizie va fi motivată către producătorul agricol. 

Pași pentru obținerea unui atestat de producător 

 1. Prezentarea la Biroul de Relații cu Publicul. 
 2. Producătorul va completa o cerere tip, cu produsele și cantitățile pentru care solicită certificatul de producător. Cererea va fi însoțită și de un aviz consultativ al unei structuri asociative profesionale sau sindicale din agricultură, care s-a înregistrat la Primărie. 
 3. Se va face constatarea în teritoriu și în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea cererii producătorul va fi vizitat de un consilier de specialitate, care să constate existența culturii sau a animalelor și care să evalueze cantitățile de produse menționate în cerere de către solicitant. 

Astfel, pentru un certificat de producător actele necesare vor fi cererea tip, avizul consultativ al structurilor asociative înregistrate la Primărie și de o chitanță într-o valoare stabilită, achitată la casieria Primăriei de care aparții. 

Pași pentru obținerea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

 1. Prezentarea la Biroul de Relații cu Publicul. 
 2. Producătorul va completa o cerere și va face dovada existenței atestatului de producător. 
 3. Se va face constatarea în teritoriu. După verificarea existenței atestatului de producător și după verificarea în teren a existenței produsului/produselor supuse comercializării, se va emite carnetul de producător pentru comercializarea produselor din sectorul agricol. 

În ceea ce privește obținerea carnetului de producător, actele de care vei avea nevoie vor fi o cerere tip, actul care să ateste deținerea atestatului de producător și o chitanță într-o valoare stabilită, achitată, de asemenea, la casieria Primăriei. Ulterior, în carnetul pentru comercializarea produselor agroalimentare se vor înscrie următoarele: 

 • numele și prenumele titularului atestatului de producător; 
 • domiciliul solicitantului; 
 • numele și prenumele soției/soțului și ale altor rude de gradul I, după caz, care pot utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol; 
 • domiciliul rudelor de gradul I; 
 • suprafețele de teren exploatate/cultivate, respectiv efectivele animale deținute de titular; 
 • produsele pentru care se solicită emiterea carnetului de comercializare; 
 • producțiile estimate a fi destinate comercializării. 
Sursa foto: Shutterstock

Certificatul de producător are o importanță deosebită și confirmă calitatea de producător agricol a oricărei persoane fizice care desfășoară o activitate economică în sectorul agricol. Descoperă pe Via Profi poveștile unor mici producători care oferă o varietate largă de legume sau a producătorilor locali care comercializează ouă de prepeliță și mulți alți producători români. Cu siguranță le vei găsi inspiraționale și motivante!

Formular de contact

  Va rugam sa alegeti una din categoriile de mai jos.


  Te rugam sa completezi formularul de mai jos.