Politica cu privire la protectia datelor personale

Introducere

Ca orice societate comercială, Profi prelucrează date personale. Protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal este un obiectiv important al PROFI ROM FOOD S.R.L. (denumita in continuare, „Profi”)

Prezenta politica urmărește să sumarizeze abordarea Profi ca operator în materia datelor cu caracter personal (“Politica”) și este adresată persoanelor fizice din afara organizației cu care Profi vine in contact, inclusiv clienți si vizitatori ai site-ului Profi, parteneri sau potențiali parteneri contractuali sau reprezentanți contractuali / legali, salariați ai partenerilor sau potențialilor parteneri contractuali (oricare, fiind denumit in continuare „dumneavoastră”).

Prezentul document urmărește, mai concret, să furnizeze următoarele informații:

(a) identitatea și datele de contact ale operatorului;

(b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul Profi;

(c) scopurile în care sunt prelucrate de Profi date cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării.

Este foarte posibil ca nu toate scopurile menționate în această Politică să fie relevante pentru dumneavoastră.

(d) în cazul în care prelucrarea se face în scopul intereselor legitime ale Profi, indicarea scopurilor respective;

(e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

(f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională;

(g) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili perioada respectivă;

(h) existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor și excepțiile și limitele acestor drepturi;

(i) existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, precum și excepțiile și limitele acestui drept;

(j) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(k) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;

(l) existența (dacă este cazul) unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri și, în cazurile respective, informații privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Politica Profi are in vedere prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Terminologia folosită în aceasta Politică are înțelesul din acest Regulament; în particular, termenii menționați în Secțiunea 4 au înțelesul reprodus în acea secțiune.

Aceasta poate fi actualizată din timp in timp pentru a reflecta schimbările în practica Profi privind prelucrarea de date cu caracter personal sau schimbări in legislația aplicabila.

Această Politica a fost redactată cu intenția de a fi ușor de citit și înțeles. Pentru informații suplimentare sau întrebări, vă rugăm să folosiți datele de contact menționate in Secțiunea 1.2 de mai jos.

1. Prezentare generală a Profi

1.1 Identitatea și datele de contact ale operatorului

Denumire:PROFI ROM FOOD S.R.L.
Număr de ordine în Registrul Comerțului:J35/239/1999, atribuit în data de 11.03.1999
Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC.J35/239/1999
Cod unic de înregistrare:11607939
Adresă sediu social:Municipiul Timișoara, Aleea Amicitiei, nr. 1, județ Timiș
Contacte sediu social:Fax: 0372568950, E-mail: office@profi.ro, telefon: 0372568911

1.2 Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

  • În vederea facilitării interacțiunii dintre Profi și dumneavoastră cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, Profi a desemnat o persoană care are atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal (responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, in continuare, „RPD”).

Datele de contact ale RPD sunt după cum urmează:

  • sediul Profi: Municipiul Timișoara, Aleea Amicitiei, nr. 1, județ Timiș; pentru corespondență vă rugăm menționați în antet/subiect că respectiva corespondență privește domeniul protecției datelor cu caracter personal;
  • adresă de email: dpo@profi.ro;
  • număr de telefon: 0799 414 536.

1.3 Tipuri de date personale care pot fi prelucrate de Profi

Profi poate prelucra, in funcție de situație, (a) atât de date cu caracter cu caracter personal obținute de la dumneavoastră, (b) cât și de date cu caracter personal care nu au fost obținute de la dumneavoastră (ci de la terțe persoane / surse).

Marea majoritate a situațiilor sunt inerente unei activități economice, unele fiind cu totul în afara oricărei posibilități de prevenire, precum primirea unui email de la un terț care include in cuprins un lanț de emailuri (acestea, desigur, conținând) date personale.

Informațiile cu caracter personal pe care Profi le poate prelucra pot, astfel, include, în funcție de situație:

(a) Informații de contact, ca de exemplu, adresa dumneavoastră poștală, adresa de e-mail și numărul / numerele de telefon, numele dumneavoastră, societatea la care lucrați, funcția sau poziția dumneavoastră

(b) Informații de identitate, ca de exemplu, statut marital, nume complet (inclusiv patronimul sau formula de adresare), data și anul nașterii, sex, fotografie

(c) Informații tehnice, ca de exemplu informații generate ca urmare a cookie-urilor, accesării de către dumneavoastră a website-ului sau aplicațiilor noastre sau în legătură cu materialele și comunicările pe care vi le trimitem în format electronic

(d) Informații financiare, ca de exemplu informații referitoare la plăți, precum contul bancar

(e) Informații cu privire la preferințele de marketing;

(f) Informații cu relevanță pentru procedurile de acceptare de colaborări sau noi parteneri, inclusiv soliditate financiară și aspecte reputaționale;

(g) Informații despre istoricul unei persoane (de exemplu, din CV-uri);

(h) Alte informații cu caracter personal furnizate nouă de către sau în numele partenerilor noștri contractuali sau generate de noi în cadrul activităților noastre, care pot include și categorii speciale de date, cu ocazia, de exemplu, a unor verificări reputaționale;

(i) Orice alte informații referitoare la persoana dumneavoastră pe care este posibil să ni le furnizați, precum preferințe de regim alimentar sau de acces auto, sau sa ne parvină indirect, chiar cu totul independent de abordarea Profi, și care pot include și categorii speciale de date.

Citeste mai mult aici:

Formular de contact

    Va rugam sa alegeti una din categoriile de mai jos.


    Te rugam sa completezi formularul de mai jos.